Gegevensbescherming

In het kader van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens willen wij u gedetailleerd informeren over de omgang met uw persoonlijke gegevens op de website van Fissler Nederland. Wij willen er nu al nadrukkelijk op wijzen, dat Fissler Nederland daarbij vanzelfsprekend steeds alle wettelijke bepalingen en voorschriften in acht neemt en naleeft.

Het verzamelen en verwerken van gegevens
Voor het gebruik van deze website is het niet absoluut noodzakelijk, dat u uw persoonsgebonden gegevens vermeldt. In het kader van uw bezoek aan onze website worden alleen de toegangsgegevens zonder persoonsrelatie opgeslagen. Deze gegevens worden daarbij uitsluitend voor de optimalisatie van onze aanbieding geanalyseerd en gebruikt en hieraan kunnen aangaande uw persoon geen conclusies worden verbonden.

Persoonsgebonden gegevens worden echter alleen verzameld, opgeslagen en / of gebruikt, wanneer u hiervoor ook uitdrukkelijk toestemming geeft. Dit kan bijvoorbeeld door het invullen en versturen van een offerte of ander formulier of bij aanmelding voor onze nieuwsbrief.

Fissler Nederland garandeert u vanzelfsprekend, dat uw persoonsgebonden gegevens bij ons slechts bewaard worden, tot het doel, waartoe u ons uw gegevens hebt toevertrouwd, vervuld is. Mocht u op een later tijdstip niet meer akkoord gaan met de opslag van uw persoonsgebonden gegevens, verzoeken wij u ons dat mee te delen. In dat geval zullen wij er natuurlijk voor zorgen dat uw gegevens gewist of geblokkeerd worden. Hetzelfde geldt voor het veranderen van uw gegevens. Graag voeren wij na een desbetreffende aanwijzing van u de noodzakelijke correcties uit.

Gebruik van cookies
Om het bezoeken van onze website attractief en voor u het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op enkele pagina's van onze website zogeheten "cookies". Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser in uw computer opgeslagen worden. Cookies maken zodoende de herkenning van de internetbrowser bij uw volgende bezoek aan onze website mogelijk, waardoor ons aanbod voor u nog gebruiksvriendelijker, effectiever maar ook veiliger wordt.
De omgang met uw persoonsgebonden gegevens wordt daardoor echter niet beïnvloed. Wij kunnen u garanderen, dat het partnerbedrijven niet toegestaan is, via onze website persoonsgebonden gegevens door middel van cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

Overdracht van uw gegevens aan derden
Doorgifte, verkoop of andere overdracht van uw persoonsgebonden gegevens aan derden vindt geen plaats, tenzij dat dit voor de vervulling van het voorziene doel of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst vereist is of u daarmee uitdrukkelijk ingestemd heeft. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, dat Fissler Nederland bij de vraag om een offerte of bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens aan de dienstverlener doorgeeft.

Recht van inzage
Wij willen op deze plaats nogmaals benadrukken, dat het thema gegevensbescherming bij Fissler Nederland een hoge prioriteit heeft. Ze heeft u als bezoeker van onze website altijd recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen gegevens evenals recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

Contactpersoon voor de gegevensbescherming
Mocht u vragen over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens hebben of inlichtingen over, correctie, blokkering of het wissen van gegevens wensen, neemt u dan evenals voor het herroepen van verleende toestemmingen contact op met: info@fissler.nl

Voor correspondentie:
KP IMPORT
Vareseweg 85
NL-3017 AT Rotterdam
info(at)kpimport.nl
Tel. +31 (0) 10 243 16 29
Fax +31 (0) 10 466 75 02

Klantenservice (pakketten)
KP IMPORT
Vareseweg 85
NL-3017 AT Rotterdam
info(at)kpimport.nl
Tel. +31 (0) 10 243 16 29
Fax +31 (0) 10 466 75 02